בטיחות בעבודה עם עגורנים

הוראות הבטיחות לעבודה עם עגורנים כוללות בראש ובראשונה הגדרה של האמצעים השונים העומדים לרשות בעלי המקצוע. ראשית, יש לציין כי מדובר על מנוף ענק הנחשב לציוד מכני הנדסי המיועד להרמת גופים כבדים. אונקל-עגורן משמש על פי ההגדרות הללו עבור תליית מטען או תליית כלי טעינה.

שנית, המונח “הפעלה” כולל על פי הוראות הבטיחות הפעלה לשם ניסוי בלבד, ביקורת או בדיקה. הוראות הבטיחות תקפות לגבי הצוות המפעיל את הכלי, מנהלי העבודה, עוברי האורח וכל מי שמעורב בפעילות. הבטיחות צריכה לעמוד לנגד עיניהם של הגורמים המקצועיים, ולקבוע את תשתית העבודה ומהלכה.

מחויבות מלאה להקפדה על כללי הבטיחות

תקנות הבטיחות חלות על פרויקטים בבנייה, בנייה הנדסית או במפעלים למוצרי בטון. מנהל העבודה באתר בנייה, בנייה הנדסית או מפעל למוצרי בטון הוא זה אשר חייב למלא אחר הוראות החוק והבטיחות. תקנה זו משתנה רק אם החובה מוטלת באופן ספציפי על אדם אחר שהוא אינו מנהל העבודה.

בטיחות בעבודה עם עגורנים כוללת מספר נושאים חשובים:

א. רישום דגם – מנהלי עבודה חייבים להחזיק באישור מאת היצרן המעיד על דגם עגורן. עליהם להציג גם תעודה מהמפקח הראשי על כך שהדגם רשום בפנקס דגמי העגורנים. ישנם תנאים לרישום דגם ישראלי, תנאים לרישום דגם הבנוי בישראל לפי תכניות מחו”ל ותנאים לרישום דגם לא ישראלי.

ב. מבנה וציוד – הוראות הבטיחות מגדירות כיצד ליצור גישה למקום העבודה. הן קובעות כי אל עמדת התפעול בצריח יותקנו סולמות המצוידים בכלובי מגן, כאשר אל כל מקום בזרוע יש להתקין אמצעי גישה בטוחים נוספים. על פי ההוראות חשוב לסלק מכשולים משטח הבניה, למקם תא בטוח עבור עגורנאי, ולהגן עליו מפני קרני השמש, רוחות וגשם. ידיות ההפעלה של המנוף הענק צריכות להיות מצוידות בקפיצים או סגרים למניעת הפעלה שלא במתכוון או הזזה מקרית. יש להקפיד על שימוש במכוון אוטומטי לעומסים הבטוחים, בגובלי עומס יתר, תופי כננות, בלמים למנועים, כבלים, ואביזרי הרמה מתאימים לכל עבודה ואונקל בטיחות.

ג. הוראות הפעלה – ההוראות להפעלה ותחזוקה של מנוף ענק צריכות לכלול הוראות יצרן, או כל הוראה הניתנה על ידי מוסדות ביקורת מוסמכים. עותק אחד מההוראות ההפעלה נמסר לידי כל עגורנאי, ועותק אחר יוחזק כנספח לפנקס. הוראות ההפעלה חייבות להיות נגישות בכל אתר בנייה, הנדסה או מפעל למוצרי בטון.

ד. הקמה ופירוק – בעת הקמה ופירוק של מנוף ענק יש לבסס אותו היטב, ולהבטיח את היציבות. לאחר מכן יש להניח את תשתית המסילה לעגורן-צריח נע, להתייעץ עם מומחה לגבי הקמה ופירוק ולהתחשב גם במזג האוויר.

לסיכום, המטרה של הוראות הבטיחות היא להקל על אנשי מקצוע אשר עובדים עם ציוד מכני הנדסי כבד. בעזרת ההוראות הללו ניתן לבצע עבודות יעילות מבלי לסכן חיים. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top