בקשה להישפט על דו”ח חניה

כולנו מכירים את הסיטואציה הזו, חוזרים לאוטו ומוצאים עליו דו”ח חניה, כאשר אתם יודעים ללא צל של ספק כי הפעם אתם הייתם בסדר והפקח טעה או הפעיל שיקול דעת לא נכון במתן הדו”ח. במקרים רבים אנשים מוותרים מראש על המלחמה נגד הרשויות, סופגים את העלבון והעצבים ופשוט משלמים את הדו”ח. אך במקרים אחרים ובגלל סיבות כאלו ואחרות, אדם מחליט לא לוותר על צדקת דרכו ולהפעיל את זכותו להגיש בקשה להישפט על דו”ח חניה או בקשה לביטול דו”ח חניה.

הליכה להליך משפטי לביטול הדו”ח

אנשים שבטוחים בצדקתם לגבי מתן החניה יכולים לבחור לגשת למשפט ולהתמודד מול העירייה במסגרת זו במטרה לבטל את הדו”ח, זהו מסלול שפועל לצד הגשת בקשה לביטול דו”ח חניה. את הבקשה להישפט יש להגיש תוך 90 יום ממתן הדו”ח, כך שניתן להגישה אם בקשת הביטול נדחתה. מטרת המשפט היא להוכיח או לטעון כי העברה המיוחסת לא בוצעה ולכן אין מקום לתשלום הדו”ח.

כאשר מגיעים למשפט בפועל חשוב  להגיע מוכנים, אלו לא תיקים מורכבים ולכן הזמן שיש למערכת להקדיש לכן קצר ובמקרים רבים זו מילה שלכם נגד עמדת העירייה. הכי טוב להצטייד בצילומים מיום האירוע עצמו וצילומים כלליים של מיקום קבלת הדו”ח וחניית הרכב – במקרים רבים אלו יהוו הוכחה לאי קיום העבירה, בעייתיות בשטח שאינה באשמת הנהג וכדומה ובהחלט יש שופטים שיקבלו את טענות הנהגים ויבטלו את הדו”ח.

בקשה לביטול דו”ח חניה – באופן כללי

ניתן לערער על דוח חניה וההסבר כיצד לעשות זאת מופיע בצורה מסוימת על הדו”ח עצמו. מבחינת בקשה לביטול דו”ח חניה, אותה ניתן להגיש תוך 30 יום מיום מתן הדו”ח. את הבקשה לביטול מעבירים לעירייה למחלקה המתאימה כאשר הכורם המוסמך לטפל בכך ולספק את ביטול הדו”ח במקרים המוצלחים (מבחינת הציבור ופחות מוצלחים מבחינת תקציב העירייה או הרשות) הוא היועץ המשפטי של כל עירייה ספציפית או לחלופין התובע העירוני.

כמובן שבפנייה לעירייה עם הגשת בקשה לביטול דו”ח חניה יש לציין בצורה מפורטת ועניינית מדוע לדעת הנהג יש לבטל את הדו”ח – טעות של הפקח, עבירה ראשונה וכדומה.

שלבים ומרכיבים של הדרך לביטול דוח חניה

  • להשוות בין הדו”ח עצמו להעתק של העירייה – הנהג מקבל דו”ח והפקח שומר עותק שנשמר בארכיב העירייה, ניתן לבקש באופן רשמי ובדואר רשום לראות את הדו”ח שנמצא בעירייה ולחפש סתירות או גורמים בעייתיים שיכולים לשמש עילה לביטול או עילה להמשיך הלאה עם בקשה להישפט על דו”ח חניה.
  • אם לא מקבלים את הדו”ח על שמשת המכונית או את ההודעה בדואר על איחור בתשלום – בתוך שנה מקרות המקרה, זו עילה לביטול הדו”ח. אך מאוד קשה להוכיח טענות אלו וכיום הפקחים מצלמים את המכוניות עם הדו”ח.
  • אם לבעל הרכב יש תו נכה תקני ועדכני ודו”ח החניה ניתן על סמך אי תשלום בסימון כחול-לבן, ניתן לבטל אותו על סמך תו הנכה.
  • ניתן לנסות להמיר את הדו”ח באזהרה במסגרת הגשת בקשה לביטול דו”ח חניה – בעיקר לנהגים ללא עבר בתחום.
  • אם אפשר להוכיח את קיומה של תקלה ברכב ביום קבלת הקנס – שבגללה חניתם לא כחוק – אפשר להשיג ביטול לדו”ח. ההוכחה היא חשבוניות ממוסך, גרר וכדומה.

קיראו גם: עשר שיטות לביטול דו”ח חניה

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top