חוק ניתוק זיקה

חוק ניתוק זיקה הוא מרכיב נוסף במהפכה הצרכנית שמוביל משרד התקשורת אל מול חברות הסלולאר הגדולות והחזקות, החוק הוא למעשה תיקון נוסף לחוק התקשורת שהוכנס לחוק בשנת 2010. למרות השם ה”כבד” של החוק, מהותו פשוטה וחיובית מאוד עבור צרכני הסלולאר בישראל, הכוונה במונח ניתוק זיקה הוא מתן שוויון מלא לגבי הטבות מספקיות הסלולאר ללא קשר לגורם ממנו נרכש מכשיר הטלפון של הלקוח.

החוק יוצר ניתוק זיקה ישיר בין רכישת מכשיר סלולארי מספקית הסלולאר עצמה ובתמורה קבלת הטבות המותנות שתנאי שימוש מסוימים והוא מאפשר לקבל את אותן הטבות לאחר עמידה באותם תנאי שימוש גם אם הלקוח הגיע לחברה עם טלפון פרטי שרכש מכל גורם אחר.

הטבות רלבנטיות במסגרת חוק ניתוק זיקה

על פי רוב הטבות הרלבנטיות שעליהם מדובר בהקשר של חוק ניתוק זיקה הן הטבות הניתנות עבור שימוש במכשיר הסלולארי, זיכויים עבור שימוש בזמן אוויר, זיכוי חלקי או מלא על עלות המכשיר, הטבות בצורת שירותים מסוימים,זיכוי כספי כללי וכן הלאה. כמובן שעל מנת לקבל את ההטבות הללו חברות הסלולאר מתנות שימוש מינימאלי מסוים בזמן אוויר – ועד יישום החוק תנאי הכרחי היה כמובן רכישת המכשיר עצמו מאותה חברה – עיוות צרכני שחוק ניתוק זיקה מבטל כאמור.

מהות חוק ניתוק הזיקה

בצורה פשוטה החוק מחייב את המפעילות הסלולאריות להעניק את אותן הטבות שהן מעניקות ללקוחות אשר רכשו מכשירים ישירות מהן גם ללקוחות שהגיעו לחברה עם מכשיר פרטי שנרכש מגורם אחר. אם קיימת תכנית שימוש שמעניקה זיכוי של 90 ש”ח לחודש עבור שימוש ב-300 דקות זמן אוויר לטלפון מדגם מסוים, אז חברת הסלולאר חייבת להציע את אותה הטבה ובאותם תנאים בדיוק גם ללקוח אחר שרכש את אותו מכשיר ספציפי מגורם אחר. (כן, גם אייפון…)

המחיר ששילם הלקוח שרכש טלפון באופן פרטי אינו רלבנטי ליישום אותו ניתוק זיקה, ההטבה חייבת להיות זהה מכל הבחינות לזו של לקוח “רגיל” שרכש טלפון ישירות מהחברה. חשוב לציין כי על מנת ליהנות מקבלת ההטבות במסגרת יישום חוק ניתוק זיקה אי אפשר לעשות זאת רטרואקטיבית לאחר הצטרפות לתכנית אלא החוק תקף רק לגבי הצטרפות לתכניות שימוש חדשות. התכנית החדשה צריכה מן הסתם לכול מרכיב של זיכוי  עבור מכשיר. חברות הסלולאר חייבות להעניק את ההטבה ללקוח שרכש מכשיר באופן פרטי למשך אותו זמן כמו הטבה ללקוח רגיל שרכש מכשיר ישירות ממנה – אך החברות רשאיות להתחשב במועד רכישת המכשיר לצורך חישוב הזמן.ניתוק זיקה

חוק ניתוק זיקה תקף גם ללקוחות עסקיים, חשוב מאוד לכל לקוח לברר מראש את הטבות בתכניות השונות ולרכוש מכשיר מדגם זהה לזה שמפורט בתכנית ההטבות.

מימוש חוק ניתוק זיקה

על מנת לקבל את אותן ההטבות גם עבור מכשיר שנרכש באופן פרטי על הלקוח לעמוד בכמה דרישות של החוק, עיקרן:

  • הצגה פיזית של המכשיר לנציג חברת הסלולאר
  • הוכחת קנייה באמצעות חשבונית, קבלה, דף פירוט חיובים וכדומה – שם המנוי, סכום ותאריך רכישה

אם החברות ממשיכות להערים קשיים תמיד ניתן להתנתק – לקריאה על דרכים להתנתק מחברות הסלולאר

3 thoughts on “חוק ניתוק זיקה”

  1. ביטוח מכשיר

    מכשיר שנרכש בחנות, מדגם סמסונג גאלקסי 9000i. הוצג בחברה הסילולרית וניתנים עליו החזרים בזמן אויר. המכשיר מדגם הקיים ומשווק בחברה. האם החברה מחויבת לבטחו כפי שמבטחת מכשירים שנקנו אצלה?

  2. Pingback: כיצד לחסוך בהוצאות הסלולר?

  3. Pingback: לדבר הטלפון במחיר שפוי |

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top